Regulamin

 
 Strona 
www.artsar.pl jest własnością Agencji Artystyczno – promocyjnej ARTSAR ul.Romanowska 55i/49 z siedzibą w Łodzi.

   

Jest ona skierowana do hostess/modelek/fotomodelek oraz firm zainteresowanych współpracą.

  

                           Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zawarte tam dane są prawdziwe, zdjęcia przedstawiają jej wizerunek i ma prawo do dysponowania nimi.  Nadesłane zdjęcia powinny posiadać sygnaturę autora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone zdjęcia do których praw modelka/fotomodelka nie miała. W przypadku zauważenia na stronie takich zdjęć, prosimy przekazać taką informację do zarządzających stroną. Po zweryfikowaniu takiej informacji będą one usuwane.

Formularze bez załączonych fotografii, będą od razu usuwane!!!!!!!!

Agencja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami!!!!

 

  

                               W przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do „ARTSAR”  przez osoby trzecie, z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez modelkę lub modela, zobowiązuje się on do zaspokojenia tych roszczeń. 

  

                               Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne akceptacją warunków współpracy oraz zgody na dysponowanie danymi przez agencję ARTSAR do celów promocyjnych. 

 

                               Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu. Zmiany nie działają wstecz.

 

 

 Anna Jedlicka-Tutaj-wlaściciel

szukaj